Diamant

Diamant je krystalická forma uhlíku. Proč král minerálů? Tento vzácný kámen, je totiž nejtvrdší přírodní minerál na svetě. Na Mohsově stupnici mu patří první místo. Je až 58-krát tvrdší než jiné materiály.

 

 

Při hodnocení diamantu jsou důležité tzv. 4C – Colour (barva), Clarity (čistota) a Cut (brus), Carat (karát). Všechny tyto faktory mají zásadní vliv na cenu broušeného kamene.

 

 

BARVA

Diamant je čirý bezbarvý kámen. Dokonale čisté diamanty jsou velmi vzácné. Velmi vzácné jsou však i růžové, modré, červené nebo sytě žluté diamanty.

Čiré diamanty s odstínem žluté jsou většinou levnější. Tyto diamanty se často upravují – bělí, ozařují nebo žíhají. Všechny tyto diamanty musí být označené jako upravené.

 

 

ČISTOTA

Je to míra vnitřních defektů – inkluzí. Můžou to být praskliny, krystaly jiných materiálů. Vetšina vytěžených diamantů je dostatečně čístých a tím vhodných pro použití ve šperkařství. 

 

 

BRUS A TVAR

Je zásadní pro finální vzhled diamantu. Používají se různé brusy od klasických až po tzv. fancy brusy. Cílem je, aby brus maximalizoval brilanci, oheň a jiskru.

Nejpoužívaněšjí brusy jsou round brilliant, princess, oval, marquise, pear, heart a emerald.

VÁHA

Váha diamantu se udává v karátech. 1 ct = 0,20g. Jen jeden z tisíce vytěžených diamantů váží 1 ct a víc.

Diamant je kamenem lidí narozených v dubnu. Daruje se též k 60. a 75. výročí svatby.