OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Poslední aktualizace: 1. listopadu 2020

Tyto zásady ochrany osobních údajů platí mezi

vámi, uživatelem webových stránek
www.diamondspot.eu

a

YUDC s. r. o., DIČ CZ03793532, Lindleyova 2689/3, 160 00 Praha, Česká republika,
vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek.

My, ve společnosti YUDC s. r. o. a www.diamondspot.eu 
se zavazujeme chránit soukromí vašich osobních a finančních informací. Tento dokument vysvětluje, jaký typ informací od vás shromažďujeme, když navštívíte náše webové stránky, a jak tyto informace používáme. Zásady můžeme pravidelně měnit, proto prosím čas od času zkontrolujte aktualizace této stránky.

Tyto zásady ochrany osobních údajů byste si měli přečíst společně s našimi Obchodními podmínkami, které najdete zde.

SBĚR DAT

Informace, které od vás můžeme shromažďovat, zahrnují osobní údaje:
- vaše osobní údaje (jméno, příjmění, datum narození)
- kontaktní informace (poštovní adresa, telefonní číslo, e-mailová adresa)
- finanční informace (údaje o platební kartě, informace o nákupu a transakci)
- jakékoli další informace, které nám můžete poskytnout

Vaše údaje shromažďujeme několika způsoby:

- když nás kontaktujete (například prostřednictvím našich webových stránek, telefonicky, poštou, e-mailem)
- když si zakoupíte produkt a zaplatíte prostřednictvím našich webových stránek nebo jiným způsobem, abyste zakoupili naše produkty
- když se rozhodnete dostávat od nás marketingovou komunikaci

Kromě toho prostřednictvím technologií pro automatický sběr dat, jako jsou soubory cookie a protokoly webového serveru, shromažďujeme informace o vašich návštěvách našich webových stránek. Toto může zahrnovat informace, jako je adresa internetového protokolu („IP“) vašeho počítače, typ prohlížeče, verze prohlížeče, operační systém, seznam adres URL začínajících odkazující stránkou, vaše akce na naší webové stránce, stránka, kterou opouštíte, a další statistiky. Další informace o cookies naleznete na www.allaboutcookies.org. Kromě toho používáme služby třetích stran, jako je Google Analytics, které to shromažďují, monitorují a analyzují.

ZVEŘEJNĚNÍ ÚDAJŮ

Údaje, které od vás získáme, nám pomáhají zlepšovat naše služby, webové stránky a poskytovat vám uživatelsky příjemnější prostředí. Můžeme sdílet data s následujícími skupinami lidí:

- s našimi zaměstnanci - za zpracování vaší objednávky a za interní vedení záznamů
- poskytovatelé služeb třetích stran, kteří poskytují služby vyžadující zpracování osobních údajů
- poskytovatelé plateb třetích stran, kteří zpracovávají platby provedené prostřednictvím webových stránek, REVO Payments
- náš poskytovatel hostingu, Adriahost
- příslušné orgány

BEZPEČNOST DAT

Abychom ochránili vaše osobní údaje, jako jsou kontaktní údaje, používáme osvědčené postupy v oboru, abychom zajistili, že tyto informace nebudou zneužity, pozměněny nebo poskytnuty třetím stranám. Pokud to však vyžaduje zákon, můžeme je zveřejnit.

UCHOVÁVÁNÍ ÚDAJŮ

Veškerá data, která s námi můžete sdílet, když nás kontaktujete nebo když provádíte nákup a platby prostřednictvím našich webových stránek, budou uložena.

Údaje o vaší platební kartě a nákupních transakcích se ukládají, pouze pokud je to nutné k dokončení nákupu nebo pokud to vyžaduje zákon.

VAŠE PRÁVA

Máte právo na přístup, opravu, vymazání nebo omezení použití vašich údajů nebo na vznesení námitky proti jejich používání. Berte na vědomí, že poté, co provedete nákup, i když vaše údaje smažeme, mohou zůstat na záložních nebo archivních médiích pro právní, daňové nebo regulační účely.

Máte-li jakékoli další dotazy týkající se našich zásad ochrany osobních údajů,
kontaktujte nás e-mailem na adrese info@diamondspot.cz.