Priča o značenju venčanog prstena


Verovanja – Burme

Priča o značenju venčanog prstena

Kroz različite faze istorije burme su se nosile na različitim prstima, uključujući i palac. Još iz doba starih Rimljana, verovalo se da se burme nose na levoj ruci jer je vena u prstu zvana „Vena ljubavi“,
direktno povezana sa srcem. Iako su naučnici ovu tvrdnju osporavali,
među mnogim narodima ovo verovanje i dalje živi.

Priča o značenju venčanog prstena – Istorija

Priča o značenju venčanog prstena

Još uvek se ne može sa sigurnošću reći od kad datira priča o značenju venčanog prstena. Neki veruju da je najstarija zabeležena razmena burmi još iz perioda drevnog Egipta, pre 4800. godina. Prvobitno se prstenje
pravilo od tankih listića trske, papirusa koji se obmotavao oko prsta ali su ih zamenili vrlo brzo skuplji
materijali, slonovača, koža, kosti. Kroz vrednost prstena se ogledalo bogatstvo davaoca.
Burma je oduvek bila znak autoriteta i privilegija staleža kome se pripada.

Rimljani i vereničko prstenje

Priča o značenju venčanog prstena

Rimljani su tradicionalno prstenje poklanjali ne kao izražaj ljubavi prema ženi, već kao simboliku vlasništva, pripadnosti nad ženama. Na levu ruku, koju su smatrali rukom zavisnosti su ženama stavljali prsten.
Rimljani su se prvi isticali i u graviranju burmi.

Tragovi prstena kao simbola

Priča o značenju venčanog prstena

Tragovi prstena nalaze se i u grčkoj mitologiji kada je Herkul greškom ranio svog učitelja Hirona.
U čast Hironove smrti, oslobođeni Prometej je od okova napravio prsten na kome je
bio kamen sa stene na kojoj je bio okovan.

Prsten kao simobl večnosti

Priča o značenju venčanog prstena

Burme simbolizuju večnost, neprekidno kretanje, povezanost, zajedničku sudbinu, i zbog toga ga parovi
razmenjuju na venčanju. Rupa u centru prstena ne označava prazan prostor već kapiju, vrata. Materijal od
kog se prave burme, takođe simbolizuje večnost. Burma nije od zlata da bi bila skupocena, već zbog
večnosti materijala, jer i nakon našeg molekularnog postojanja na zemlji, nastavlja da postoji.

Izvor informacija wikipedia.