Dragulji


Kamenje kao dragulji i energetska vibracija

Dragulji

Dragulji nisu samo ukras i statusni simbol već poseduju i snažne enregetske vibracije. Drevni narodi su drago kamenje koristili kao talismane, amjalije, ali i u terapeutske i kozmetičke svrhe. Prah dragulja
koristio se kao šminka još u drevnom Egiptu, a takođe i kao sastojak medikamenata.
Pravilnim izborom dragog ili poludragog kamena, možemo uspešno prevazići stres,
poboljšati raspoloženje ali i prizvati ljubavnu sreću.

Vrednost i lepota dragulja

Dragulji

Osim načina obrade i sama veličina kamena ima uticaja na vrednost. Vrednost se izražava karatima, gde jedan
karat iznosi petinu grama. Ovi karati nisu iste merne jedinice kao i za zlato. Na vrednost pojedinih
dragulja utiču i primese. Dijamant je recimo, vredniji što je prozračniji, a i najcenjeniji je
bezbojni varijetet. Veoma redak je crveni dijamant. Opal takođe pokazuje veliku
varijabilnost u boji, ali se najplemenitijim smatra crni opal.

Diamond Spot nakit sa draguljima

Dragulji

Izvor informacija wikipedia