KŘTINY

V křesťanství je křest jednou ze svátostí a představuje očištění od hříchů a sjednocení věřícího s Kristem. Ke zvyklostem patří, že nejen kmotr, ale i ostatní blízcí přátelé a příbuzní darují dítěti k této události zlatý přívěsek nebo minci, v našem případě blister s diamantem, který za Vás vyjádří vše. Pro narození dívenky mohou být krásným dárkem i diamantové nášnice ze zlata.