Zlato – kov králů


Zlato

Zlato, latinsky aurum, má chemickou značku Au.
Bod tání je 1064°C, bod varu 2600°C. Nepůsobí na něj vnější vlivy,
nerezavý, je odolné vůči kyselinám, zásadám i solím. Rozpouští se pouze
v lučavce královské a směsích kyanidu. Pro tyto vlastnosti, snadnou
zpracovatelnost a v minulosti i dostupnost je prvním kovem, který
začali lidé těžit a využívat.

Zlato

 

TĚŽBA ZLATA

Podle dochovaných písemných dokumentů se zlato začalo
těžit zhruba před 6000 lety . Dnes se zpracovává zhruba přes 200 tun
zlata ročně. Co se týká těžby zlata, patří Čechy mezi významnou
těžební lokalitu, rýžovalo se např. na Otavě, Blanici,
Vltavě a dalších tocích.

 

HISTORIE ZLATA

Zlato je známo již od nepaměti, protože člověk je mohl
nalézat v řece a dokázalo jej vždy zaujmout. Ve starém Egyptě byly založeny
první doly na zlato, objevily se první pokusy o umělou výrobu
zlata. V křesťanské Evropě bylo zlato pokládáno
za symbol božské a panovnické moci.

 

ZAJÍMAVOSTI

Nejčistší dosud vyrobené zlato má ryzost
proslulých sedm devítek 999,9999 a používá se k chemickým účelům.
Snad největším existujícím předmětem ze zlata je vana, která se nachází
v jednom japonském hotelu. Její váha je přibližně 150 kg a je opředena
tajemnou pověstí – pokud se v ní vykoupe nemocný člověk, vyjde z ní
zdravý a zdravým lidem prodlouží život.