Karátové duše


Mezinárodní výstava šperků a historie zlatnického řemesla

 

Výstava Karátové duše, která se pořádá v Technickém muzeu v Brně představí ve dnech
od 14.5 do 31.7.2019 designovou a výtvarnou stránku špičkové šperkařské tvorby. Tato expozice je připravovaná
ve spolupráci s Cechem zlatniků a klenotníků Slovenska a představí zde své šperky autoři ze Slovenska, České republiky,
Itálie, Číny a Španělska. Součástí této výstavy jsou i šperky od světově uznávané české designérky Daniely Komatović, která je také
malířkou a fotografkou. K výstavě je připraven výpravný katalog, který zahrnuje obrazovou přílohu, profily jednotlivých
autorů s jejich životopisem, charakteristikou tvorby a historii cechu zlatníků.

Pozornosti se dostane i dalším zajímavým kontextům zlatnického řemesla, například užívaným
technikám a materiálům, včetně českého granátu, kterému bude věnována odborná konference organizovaná v polovině
května Metodickým centrem konzervace TMB. Součástí této expozice je i prezentace historických i současných pomůcek zlatníků,
historický zlatnicky stůl, jakož i fotodokumentace a informační panely z dějin zlatnictví.