Diamant, král minerálů


Diamant

král minerálů

Diamant je krystalická forma uhlíku. Proč král minerálů? Tento vzácný kámen, je totiž nejtvrdší přírodní minerál na svetě. Na Mohsově stupnici mu patří první místo. Je až 58-krát tvrdší než jiné materiály.

 

 

Při hodnocení diamantu jsou důležité tzv. 4C – Colour (barva), Clarity (čistota) a Cut (brus), Carat (karát). Všechny tyto faktory mají zásadní vliv na cenu broušeného kamene.

Barva

Diamant je čirý bezbarvý kámen. Dokonale čisté diamanty jsou velmi vzácné. Velmi vzácné jsou však i růžové, modré, červené nebo sytě žluté diamanty.

Čiré diamanty s odstínem žluté jsou většinou levnější. Tyto diamanty se často upravují – bělí, ozařují nebo žíhají. Všechny tyto diamanty musí být označené jako upravené.

 

 

Čistota

Je to míra vnitřních defektů – inkluzí. Můžou to být praskliny, krystaly jiných materiálů. Vetšina vytěžených diamantů je dostatečně čístých a tím vhodných pro použití ve šperkařství.

 

 

Brus a tvar

Je zásadní pro finální vzhled diamantu. Používají se různé brusy od klasických až po tzv. fancy brusy. Cílem je, aby brus maximalizoval brilanci, oheň a jiskru.

Nejpoužívaněšjí brusy jsou round brilliant, princess, oval, marquise, pear, heart a emerald.

 

Váha

Váha diamantu se udává v karátech. 1 ct = 0,20g. Jen jeden z tisíce vytěžených diamantů váží 1 ct a víc.

diamond spot-diamant-darek-certifikovany diamant

 

Diamant je kamenem lidí narozených v dubnu. Daruje se též k 60. a 75. výročí svatby.